قیمت انواع ورق کامپوزیت

نام ورقضخامتبرند شرکت سازندهقیمت (تومان) هر متر مربع
ورق کامپوزیت طرح چوب0.3آلوتک300.000
ورق کامپوزیت طرح سنگ0.3آلوتک300.000
ورق کامپوزیت آینه ای طلایی0.23آلوتک285.000
ورق کامپوزیت خش دار نقره ای0.23آلوتک285.000
ورق کامپوزیت اکونومی-آلوتک205.000
ورق کامپوزیت تابلویی (شیار خور)0.18آلوتک185.000
ورق کامپوزیت شاین0.3آلکواستون265.000
ورق کامپوزیت نانو0.3آلکواستون275.000
ورق کامپوزیت در انواع رنگ0.25آلکووست225.000
ورق کامپوزیت رنگ های اصلی0.18آی بوند193.000
ورق کامپوزیت تابلویی-آلکواستون165.000
ورق کامپوزیت مات0.3نانو باند280.000
ورق کامپوزیت شاین0.3نانو باند290.000
ورق کامپوزیت اکونومی0.23نانو باند230.000
ورق کامپوزیت تابلویی-نانو باند205.000
ورق کامپوزیت مات0.3آلومکس300.000
ورق کامپوزیت گلس0.3آلومکس310.000
ورق کامپوزیت شاین0.3آلومکس320.000
ورق کامپوزیت مات0.25پلاس باند و آلواستون255.000
ورق کامپوزیت گلس0.25پلاس باند و آلواستون260.000
ورق کامپوزیت شاین0.25پلاس باند و آلواستون265.000
ورق کامپوزیت رنگ های اصلی-دلتا باند200.000
ورق کامپوزیت آینه ای طلایی-دلتا باند270.000
ورق کامپوزیت اکونومی0.18گلوری باند200.000
ورق کامپوزیت تابلویی-گلوری باند167.000
ورق کامپوزیت طرح چوب-گلوری باند280.000
ورق کامپوزیت آینه ای طلایی-گلوری باند270.000
Call Now Button0912-844-1156