کالر چارت ورق کامپوزیت آلوتک

نمای آلومینیوم کامپوزیت
انواع طرح و رنگ نمای آلومینیوم کامپوزیت
نوع ورققیمت (تومان) هر متر مربع
ورق کامپوزیت در انواع رنگ ها پوسته سه دهم-
ورق کامپوزیت اکونومی-
ورق کامپوزیت تابلویی (شیار خور)-
ورق کامپوزیت تابلویی (H,L)-
ورق کامپوزیت آینه ای طلایی-
ورق کامپوزیت طرح سنگ-
ورق کامپوزیت طرح چوب-
ورق کامپوزیت خش دار-
ورق کامپوزیت آینه ای نقره ای-
001

رنگ ورق: سفید

کد ورق: ALT-001

002

رنگ ورق: نقره ای PVDF

کد ورق: ALT-002

003

رنگ ورق: نوک مدادی

کد ورق: ALT-003

004

رنگ ورق: سفید مات

کد ورق: ALT-004

072

رنگ ورق: طرح چوب

کد ورق: ALT-072

005

رنگ ورق: مشکی شاین

کد ورق: ALT-005

رنگ مشکی مات آلوتک

رنگ ورق: مشکی مات

کد ورق: ALT-006

007

رنگ ورق: قرمز شاین

کد ورق: ALT-007

008

رنگ ورق: قرمز مات

کد ورق: ALT-008

alt-011

رنگ ورق: مشکی مات

کد ورق: ALT-011

alt-010

رنگ ورق: مشکی شاین

کد ورق: ALT-010

ورق کامپوزیت نوک مدادی آلوتک

رنگ ورق: نوک مدادی

کد ورق:  ALT-009

alt-012

رنگ ورق: مشکی براق

کد ورق: ALT-012

رنگ سفید مات ورق کامپوزیت آلوتک

رنگ ورق: سفید مات

کد ورق: ALT-014

alt-015

رنگ ورق: سفید شیری شاین

کد ورق: ALT-015

رنگ نقره ای ورق کامپوزیت آلوتک

رنگ ورق: نقره ای

کد ورق: ALT-018

alt-016

رنگ ورق: سفید شاین

کد ورق: ALT-016

طرح نقره ای ورق آلوتک

رنگ ورق: نقره ای

کد ورق: ALT-017

019

رنگ ورق: شامپاین

کد ورق: ALT-019

021

رنگ ورق: نوک مدادی

کد ورق: ALT-021

رنگ طلایی ورق کامپوزیت آلوتک

رنگ ورق: طلایی

کد ورق: ALT-022

020

رنگ ورق: رز گلد

کد ورق: ALT-020

رنگ کرم کامپوزیت آلوتک

رنگ ورق: کرم

کد ورق: ALT-026

023

رنگ ورق: مسی

کد ورق:ALT-023

رنگ قهوه ای ورق کامپوزیت آلوتک

رنگ ورق: قهوه ای

کد ورق: ALT-025

رنگ قرمز ورق کامپوزیت آلوتک

رنگ ورق: قرمز

کد ورق: ALT-030

رنگ مسی روشن ورق کامپوزیت آلوتک

رنگ ورق: مسی روشن

کد ورق: ALT-024

رنگ نارنجی کامپوزیت آلوتک

رنگ ورق: نارنجی

کد ورق: ALT-029

رنگ زرد ورق کامپوزیت برند آلوتک

رنگ ورق: زرد

کد ورق: ALT-028

رنگ کرم روشن ورق کامپوزیت آلوتک

رنگ ورق: کرم روشن

کد ورق: ALT-027

رنگ زرشکی ورق کامپوزیت آلوتک

رنگ ورق: زرشکی

کد ورق: ALT-032

رنگ سبز فسفری آلوتک

رنگ ورق: سبز فسفری

کد ورق: ALT-033

رنگ سبز تیره ورق کامپوزیت آلوتک

رنگ ورق: سبز تیره

کد ورق: ALT-034

طرح آینه ای طلایی آلوتک

رنگ ورق: آینه ای طلایی

کد ورق: ALT-062

رنگ آبی روشن ورق کامپوزیت آلوتک

رنگ ورق: آبی روشن

کد ورق: ALT-035

رنگ آبی تیره ورق کامپوزیت آلوتک

رنگ ورق: آبی تیره

کد ورق: ALT-036

068

رنگ ورق: طرح چوب

کد ورق: ALT-068

ورق آلومینیوم خش دار آلوتک

رنگ ورقخش دار

کد ورق: ALT-064

طرح سنگ مرمر ورق کامپوزیت آلوتک

رنگ ورق: طرح سنگ مرمر

کد ورق: ALT-065

طرح چوب ورق آلومینیوم آلوتک

رنگ ورق: طرح چوب

کد ورق: ALT-069

066

رنگ ورق: سنگ تراورتن

کد ورق: ALT-066

071

رنگ ورق: طرح چوب

کد ورق: ALT-071

070

رنگ ورق: طرح چوب

کد ورق: ALT-070

Call Now Button0912-833-3764