کالر چارت و قیمت ورق کامپوزیت گلوری باند

نوع ورققیمت هر متر مربع (تومان)
ورق کامپوزیت اکونومی-
ورق کامپوزیت تابلویی-
ورق کامپوزیت طرح چوب-
ورق کامپوزیت آینه ای طلایی-
2

رنگ ورق: قهوه ای گلس

کد ورق: 101

3

رنگ ورق: قهوه ای شاین

کد ورق: 102

4

رنگ ورق: سفید گلس

کد ورق: 111

5

رنگ ورق: سفید مات

کد ورق: 121

6

رنگ ورق: سفید شاین

کد ورق: 133

7

رنگ ورق: بنفش براق

کد ورق: 145

8

رنگ ورق: بنفش براق

کد ورق: 145

9

رنگ ورق: آبی مات

کد ورق: 150

10

رنگ ورق: آبی روشن

کد ورق: 155

11

رنگ ورق: بنفش

کد ورق: 162

12

رنگ ورق: طلایی متالیک

کد ورق: 172

13

رنگ ورق: نقره ای متالیک

کد ورق: 222

14

رنگ ورق: نقره ای

کد ورق: 242

15

رنگ ورق: نقره ای شاین

کد ورق: 262

16

رنگ ورق: شامپاین متالیک

کد ورق: 322

17

رنگ ورق: نقره ای متالیک

کد ورق: 422

18

رنگ ورق: نوک مدادی شاین

کد ورق: 462

19

رنگ ورق: مشکی متالیک

کد ورق: 510

20

رنگ ورق: مشکی شاین

کد ورق: 532

22

رنگ ورق: قرمز گلس

کد ورق: 612

23

رنگ ورق: زرشکی

کد ورق: 702

26

رنگ ورق: سبز گلس

کد ورق: 722

25

رنگ ورق: سبز روشن

کد ورق: 711

27

رنگ ورق: کرم گلس

کد ورق: 822

30

رنگ ورق: نارنجی گلس

کد ورق: 911

29

رنگ ورق: زرد گلس

کد ورق: 888

Call Now Button0912-833-3764